© 2014 by MBQ  .Proudly created with Wix.com

FOLLOW US:

  • w-facebook
Bezpečnost

 

Pro každou stavbu zpracováváme daná rizika bezpečnosti práce. Naši pracovníci jsou vybaveni moderními osobními ochrannými pracovními pomůckami. Ve společnosti máme zaveden systém kontroly BOZP a zpětné vyhodnocení možných úrazů.

K dnešnímu dni se na našich stavbách stalo:

3 drobných pracovních úrazů,

0 závažných pracovních úrazů. 

Kvalita

 

Ve společnosti máme zaveden Kontrolní Zkušební Plán, kterým je zajištěna kontrola dodaného materiálu na stavbu, kontrola technologických postupů při realizaci a kontrola výstupní před předáním díla investorovi.

Veškeré postupy konzultujeme s odborníky v dané profesi a s výrobci materiálů tak, abychom zajistili nejvyšší kvalitu.

 

Aktuálně